Σίτιση προσωπικού

Η εταιρεία μας με πολυετή εμπειρία και φροντίδα στο χώρο της μαζικής εστίασης έχει ως βασικό σκοπό της, τη καθημερινή σίτιση εργαζομένων σε μεγάλα εργοστάσια, εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες. Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 22000:2005 και ISO 9001:2008 με στόχο τη παροχή στους πελάτες ασφαλών προϊόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.